THKP-C / MLSPB`NIN HÜSEYİN SAKÜL İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

HÜSEYİN ŞAKÜL İLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR
Solun (gerek devletleşmiş gerekse de muhalif) tarihinde iç şiddet örnekleri yaygındır. Ve ne yazık ki Türkiye Sol tarihinde de bu konuda önemli hatalar yapılmıştır.
THKP-C/MLSPB geleneği olarak her ne kadar bu anlayışı yargılasak, uzak durmaya çalışmış olsak ta, bizim geçmişimizde de bu anlamda işlenmiş vahim hatalar vardır.
Bugün dönüp solun tarihine bakarak yapılacak soğukkanlı çözümlemeler, gelecek sosyalist kuşaklara devredilecek mirasın temiz olması açısından kaçınılmaz bir görevdir. İnsanlığın kurtuluş yolu olarak sosyalizmin ahlakı, hukuku, felsefesi, topluma ve tarihe karşı duruşu açısından hataların bedelini de üstlenmek zorunluluktur.
1979 Temmuz’unda dönemin sosyalist kadrolarından Hüseyin Şakül ile yaşanan sürecin onun yaşamını yitirmesi ile sonuçlanması yanlıştı, yanlıştır.
Hüseyin Şakül’ün yaşamını yitirmesine neden olacak nitelikte vahim bir hatası yoktu.
O günkü algı ve nitelemeler farklı olsa da, yaşanılan sorunlar, farklı çözümlerle sonuca ulaştırılmalı idi.  Sosyalist hukuk çerçevesinde gereken önlemler alınmalı ve yollar ayrılmalıydı.
Hüseyin Şakül bir devrimciydi ve böyle anılmalıdır. Bunun açık biçimde ifade edilmesi siyasi ve ahlaki bir zorunluluktur.
Hüseyin Şakül devrimci kimliği ile yaşamını yitirmiş olması nedeniyle devrim şehidi olarak anılmalıdır ve şehitlerimiz arasında onurlu yerini alması da tarihe karşı görevimizdir.
Bu noktada, açık bir özeleştiri, çok gecikmiş olsa da bizim sorumluluğumuzdadır.
20 Eylül 2021
THKP-C/MLSPB