Söz ve İfade Özgürlüğüne, Seçme ve Seçilme Hakkına Yönelik Saldırılara Karşı Mücadeleyi Büyütelim! – EÖC

SÖZ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE, SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!

AKP-MHP faşizmi en temel demokratik haklar olan söz ve ifade özgürlüğüne, seçme ve seçilme hakkına yönelik saldırılarını seçim süreciyle birlikte büyüterek sürdürüyor.

Devrimci ve sosyalist güçlere, HDP’lilere, sosyal medya ve benzeri platformlarda görüşlerini ifade eden halka karşı öteden beri yürüttüğü saldırıları, burjuva muhalefet dahil, tüm muhalif kesimlere doğru genişletiyor ve şiddetlendiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hapis cezası ve siyaset dışına atma manevrası bu saldırgan faşist politikanın son örneğidir. Bu saldırı bağlamında pek çok kirli hesabın olması bir ihtimalden öte, kaçınılmaz bir durumdur. Burjuva siyaset alanında temiz politika beklenemez.

Fakat devrimcilerin, demokratik güçlerin, tüm anti-faşist halk güçlerinin bu komplo ve kirli hesapların ötesinde, görmesi ve halka iletmesi gereken ana mesaj; bu saldırının zaten neredeyse yok denecek düzeye değin gerilemiş olan söz ve ifade özgürlüğüne, seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı olduğudur. Bu saldırı faşist terörün bırakalım devrimci ve anti-faşist güçleri, artık doğrudan ve en ileri düzeyden burjuva siyaset alanındaki muhalif güçlere de yöneldiğini ve ivmesinin de seçim süreciyle birlikte artacağını gösteriyor.

Devrimci sosyalistler olarak, söz ve ifade özgürlüğüne, seçme ve seçilme hakkına yönelik daha önceki saldırılara karşı gösterdiğimiz direnci bu ve bundan sonraki tüm saldırılara karşı göstereceğiz.

Tüm halk güçlerini faşist teröre karşı omuz omuza direnişe çağırıyoruz. Bu saldırıları püskürtmenin ve asgari de olsa demokratik bir zemin yaratmanın yolu halklarımızın her alanda ve özellikle sokakta yürüteceği aktif mücadeleden geçiyor.

Faşizmin saldırılarına karşı halkın barikatını yaratalım, faşizmin saldırılarını püskürtelim.

ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE İNSANCA YAŞAM İÇİN MÜCADELE SAFLARINA!
FAŞİZM YENİLECEK HALK KAZANACAK!

EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ