NEWROZ KARDEŞLİĞİN, BİRLİĞİN VE DİRENİŞİN BAYRAMIDIR!

Ortadoğu’dan Orta Asya’ya büyük ve ezilen coğrafyada yeni yılın, yeni başlangıçların, kardeşleşmenin bayramıdır Newroz/Nevruz. Tüm halklarımıza kutlu olsun.

Newroz Kürdistan’da aynı zamanda zulme, işgalciliğe, sömürgeciliğe, egemen baskıcı güçlere karşı özgürlük ve insanca yaşam için direniş bayramı anlamını kazanmıştır.

Ezilen Kürt ulusu her yeni yılı, her Newroz’u daha büyük direnişlerin başlangıcı olarak kutluyor.

Savaşlarla, işgallerle, zulme karşı direnişlerle yangın yerine dönmüş olan bölgemiz Ortadoğu’da, işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların birlik, dayanışma ve ortak mücadelesi için, birleşik mücadeleler için birlikte düşünme ve harekete geçme günüdür Newroz.

Emekçilerin ve halkların birleşik mücadelesi AKP-MHP faşizminin korkulu rüyasıdır. Bu nedenledir ki, birleşik mücadeleyi engellemek, halkları düşmanlaştırmak, işçileri bölmek, ezilenlerin hak arayışlarını baltalamak için Kürt düşmanlığını büyütüyor. Güney Kürdistan topraklarına saldırı ve işgal için ABD emperyalizminden izin dileniyor, Avrupalı emperyalistlerden destek istiyor, Irak’daki yağmacı yozlaşmış partilerin yardımını almaya çalışıyor. Ve açık açık yeni ve büyük bir savaş saldırısının yapılacağını ilan ediyorlar.

AKP-MHP faşizmi bu yoldan bir taşla iki kuş vurmak istiyor; bir yandan Kürt halkının özgürlük güçlerini ve taleplerini geriletmeyi hedefliyor. Diğer yandan, yerel seçim sonrası emekçilerin yoksullaşmasını kat be kat arttıracak zamlar ve ekonomi politikalarının yaratacağı tepkileri, menmuniyetsizliği, sahte „vatan, millet“ naralarıyla, sahte zaferlerle saptırmak istiyor. Ağır yoksullaşmayı, sömürüyü, gündemi değiştirerek görünmez hale getirmeyi hedefliyor.

AKP-MHP faşizminin bu politikalarının ne kadar başarı kazanacağı emekçi halkların birleşik mücadelesine, gerçekleri görebilme imkan ve kapasitesine bağlıdır. Bunun için görmeyenlere gösterelim, duymayanlara duyuralım, bilmeyenlere anlatalım.

Newroz’da halkların güçlü ittifakı ve mücadele birliği emperyalistlerin ve Türkiye’deki, Kürdistan’daki ve tüm Ortadoğu’daki işbirlikçi faşist rejimlerin ve oligarşilerin bu oyunlarının boşa çıkarılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Öyleyse, faşizme ve kapitalizme karşı işçi sınıfı ve halkların mücadele birliği için güçlerimizi birleştirelim. Newroz ve sonrası süreci demirci Kawa’nın isyancı ruhuyla karşılayalım.

Kürdistan’dan, Filistine, Lübnan’a, Yemen, İran’a, Irak’a, Belucistan’a, Türkiye’ye halklarımızın direnişlerine Newroz’un, demirci Kawa’nın ruhuyla selam olsun. Newroz’la/Nevruz’la başlayan yeni yılı halklarımızın birlikte mücadele yılı yapalım.

BIJI NEWROZ!
YAŞASIN HALKLARIN MÜCADELE BİRLİĞİ!
BIJI SOSYALİZM!

SOSYALİST BARİKAT
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ