İbrahim Özalp – Bir Devrim Emekçisi

1 Mart 1981

Esenler- Çiftehavuzlar’da Yitirdiğimiz Yoldaşımız!

1974 – 1976 senelerinin Devrimci Gençliğinin Orta Ögretim Mücadelesinden (İDÖD) ve YOLUMUZ SOSYALİST DERGİSİ mücadele süreçlerine ve hemen devamında
Türkiye Halklarının Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik DEVRİMCİ KURTULUŞ MÜCEDELESİ sürecine değin..
Hep en önde koşan, hep vefakar…
Cesur ve riziko alan,

İkirciksiz mücadele çizgisinin Devrim Emekçisi..

Herkesin gerçek isimlerinin unutulduğu zamanlarda,
Kendisine „YAMUK“ ismi nasip olan..
Dostumuz, Arkadaşımız
Yılmaz Yiğit YOLDAŞIMIZ..
İBRAHİM ÖZALP
Ölümsüzdür..
Anısı, Emekleri ve Mücadelesi önünde

Saygıyla eğiliyoruz.