Uruguay Tupamaros Hareketi

Kasım 2009’da Uruguaylılar, Ulusal Kurtuluş Hareketi – Tupamaros’un eski gerillası ve on yıldan fazla bir süredir askeri rejimin rehinesi olan ikonoklastik lider José Mujica’yı Başkan olarak seçti (1973-1984). Uzun zamandır Front Ample‘ın (FA) özgür elektronu olarak kalmış birinin zaferi, diktatörlüğün ardından gerçekleştirilen uzun bir programatik ve ideolojik yenileme sürecinin meyvesidir. 1970’lerde özellikle aktif bir şehir gerilla hareketi olan MLN-Tupamaros, kuruluşunu canlandıran adalet ve toplumsal dönüşüm ilkelerini kaybetmeden siyasi dönüşümünü başardı. Eski bir gerilla hareketinin seçim zaferi, 18. yüzyılın sonunda İspanyol sömürgecilere karşı savaşa öncülük eden And lideri Tupac adından esinlenildi.

Hareketin gençliği veya „Robin Wood“ sahnesi (1962-1969) olarak adlandırabileceğimiz 1962’den itibaren küçük bir sol görüşlü öğrenci grubu tarafından kuruldu. TNT „Tupamaros Ne Transigent“ için, Ulusal Kurtuluş Hareketi – Tupamaros ise resmi olarak 1966’da kuruldu. O dönemde gerilla hareketinin en önemli figürü Raúl Sendic’ti. Otuz beş yaşında olan bu öğrenci, hukuk kariyerinin sonunda sendika aktivizmine girişmek için diplomasını almadan hemen önce avukatlık yapmaktan vazgeçti. Raúl Sendic politik düşüncelerini ilk olarak ülkenin kuzeyinde yer alan (caneros) şeker tarım isçileri arasında hayata geçirmeye başladı.

Ülkede onbinlerce tarım işçisi varken bu birkaç yüz tarım işçisinin güvencesiz durumuna gösterilen ilgi saçma görünebilir. Ama stratejik açıdan olduğu kadar ideolojik açıdan da bakarsak öyle değil. Raúl Sendic’in ve hareketin ilk partizanlarının belirtilen amacı, „kırsal proletaryanın adaları„nı kurmaktı. Küba devriminin başarısına izin veren koşullarla belirli sayıda soy benzerlik, benzerlikler 1958’in sonunda ve dahası genç Castro rejiminin desteğini almak için harekete gecti. Haftada 40 saat çalışma ve bir tarım reformunun uygulanması için şeker üreticileri (cañeros) Raul Sendic tarafından desteklenen ve ülkenin kuzey bölgesindeki Artigas’tan başlayarak 1962 ve 1971 arasında, başkent Montevideo’ya 600 km’lik 5 büyük yürüyüş organize edildi.

Bu eylemlilik yoksul campesinoların, başkentteki öğrencilerin hayranlığını ve siyasallaşmasını getirdi. Geleneksel siyasal uygulama ve özellikle bir asırdan fazla bir süredir iktidarı paylaşan iki geleneksel partinin seçimlerde kilitlenmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramış olan bazıları harekete katılmaya başladılar. 1960’ların ortalarında MLN-T’nin yüzden az aktivisti vardı.

Temelde gerekçeli, düşünceli, planlı, Tupamaros’un silahlı mücadelesi, her şeyden önce siyasi yetkililere ve ekonomik elitlere yönelik tacize benzer eylemlerdi. MLN-T, bankalara, kumarhanelere, polis kışlalarına ve hatta süpermarketlere saldırarak bir dizi patlama gerçekleştirir. Süpermarketlere düzenlenen eylemlerde elde edilen yiyecekler Montevideo’nun eteklerindeki yoksul nüfuslara yeniden dağıtılır. (Bu eylem türü ülkemizde MLSPB’ye ilham kaynağı olmuş; Migros ve Ülkerin dağıtım araçları kamulaştırılıp yoksul bölgelerde dağıtım yapılmıştır.) Tupamaros’un eylemlerini gerçekleştirdiği sürede kan dökülmesinden kaçınması halk tarafından görece iyi karşılandı ve bu devrimci hareketi „terör örgütü olarak gösterme” çabası ezici bir çoğunlukla halk tarafından reddediyordu.

1970-1973

Küba Sanayi Bakanı Komutan Che Guevara, Ağustos 1961’de Uruguay’a yaptığı ziyarette, Montevideo Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: „güç kullanımı halkın son çaresidir”

Diğer Latin Amerika gerillalarının aksine, MLN-T’nin eylem alanı esasen kentseldir. Ülkenin etkili savaş yürütmek için dağları veya kalın ormanları olmadığının farkında olarak Uruguaylı devrimciler, kentsel bir mücadele yürütmek zorunda kalacakları fikrini kabul ediyor ve bu anlamda devrimci mücadelede yenilik sergiliyorlardı.

Devrimci örgütün ilk büyük eylemi kırsal bir kasabada gerçekleşti. 8 Ekim 1969’da Che Guevara’nın ikinci ölüm yıldönümüne saygı duruşunda bulunan Tupamaros, Montevideo yakınlarındaki on beş bin nüfuslu bir kasaba olan Pando’yu ele geçirdi. Amaç, bankalarının kasalarını boşaltmaktı. Bu geniş çaplı kuşatma eyleminde geri çekilme sırasında yaklaşık yirmi Tupamaro esir alındı ​​ve ana liderlerden biri olan Eleutorio Fernández Huidobro dahil üçü polis tarafından öldürüldü.

1970 yazında, bir Amerika casusu olan Dan Mitrione’nin kaçırıldı ve öldürüldü. Temsilcisinin öldürülmesinin ardından Amerikanın baskılarıyla karşı karşıya kalan Pacheco Areco hükümeti, rejimin otoriterliğini güçlendiriyordu; Basının susturulması, sol partilerin yasaklanması, hakların kısıtlanması, trafik, askeri personelin takviyesi ve Tupamaros avının büyük ölçekli organizasyonu, şiddetin tırmanması, silahlı kuvvetlerin darbeleri altında 6 Eylül 1971’de yüz siyasi tutsağın Punta Carretas hapishanesinden olağanüstü bir şekilde kaçmasının ardından, işkencenin kullanımı yaygınlaştı.

Bununla birlikte, o sırada sayıları 2000 civarında olan devrimciler, 26 Mart Bağımsızlık Hareketi’ni (1971) oluşturdular. Bu iki hareket MLN-T’nin siyasi kollarını oluşturur. Sendic, Huidobro ve Mujica’nın daha ılımlı liderlerinin vizyonunu somutlaştıran 26 Mart Hareketi, birçok öğrenciyi, profesörü ve orta sınıfın diğer sektörlerini bir araya getiriyordu, ancak çok az işçi kökenli vardı ve bunların çoğu Komünist Parti’deydi. Bu nedenle, hiçbir şekilde bir kitle hareketi değil, ordunun silahlı gerillaların siyasi ön odası olmakla suçladığı öncü bir partidir. Yani, yasal bir işe alma aracı ve MLN-T’nin lojistik rezervi. Siyasi seçenek ve devrimci proje arasındaki bu kafa karışıklığı, MLN-T’nin 1 Eylül 1972’de tarihi lideri Raúl Sendic’in yakalanmasıyla ortaya çıkan düşüşünü hızlandırır. Haziran 1973 askeri darbesinden çok önce, MLN-T zor durumdaydı, 1.300 kişi esir alınmış ​​ve yaklaşık 40 kişi işkence altında öldürülmüştü.

Liderlik yılları: işkence veya sürgün (1973-1984)

20. yüzyılda güçlü demokratik geleneğin yalnızca bir kez kesintiye uğradığı bir ülkede – Mart 1933’te General Gabriel Terra’nın iktidara el koyması sırasında – Komutan Che Guevara, Bolivya köylülerinin isyanını organize ediyorken, Allende’nin Şili’si birden fazlasını büyüleyen sosyalizme doğru yeni bir yol denediği dönemde, içeride de koşullar silahlı bir protesto hareketinin ortaya çıkmasına elverişliydi. Latin Amerika’nın geri kalanından daha eşitlikçi bir toplumsal yapıya rağmen, Uruguay’da büyük bir kentsel ve özellikle de kırsal proletarya tarafından somutlaştırılmış cañeros birliği vardır. Ancak o dönemde revaçta olan Marksist teorilere göre, yalnızca sınıf mücadelesi bu durumu dönüştürmek için çağrı yapabilirdi. Buna ek olarak, Pacheco Areco’nun anti-sosyal politikası ve iki geleneksel partinin siyasi tekeli (Şubat 1971’den itibaren tartışılan) 1972 seçimlerine dayanıyordu. Cephe Ample 300.000 oy veya % 18 oy aldı. Yani demokratik olarak iktidarı ele geçirmek için yeterli değildi ama yine de resmi iki partili sistemi kırmaya ve potansiyel olarak bir üçüncü taraf gücü oluşturmaya yetecek kadardı. İşkencenin 1972’den itibaren genelleştirilmesi, her iki kampta da 1972’nin sonundaki uzlaşma girişimleri tarafından hafifletilen bir şiddet ve radikalleşme yarattı. Tupamaros’un seferberliğinin büyük bir şiddete yol açtığı doğrudur. Nitekim 1973’ün ilk yarısında gerillalar ölürken, sendikacılara, sosyalistlere ve silahlı ayaklanma operasyonlarına katılmayan diğer komünistlere karşı para-militer güçler sadist heveslerini uygulamaya devam etti. Yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusa karşılık 20.000’den az siyasi mahkumla, diktatörlük altındaki Uruguaylılar üzücü bir dünya rekoru kaydetti. Buna ek olarak, Uruguaylı askerler Şili, Arjantin ve Paraguaylı yardımcıları ile Condor Planına aktif olarak katılıyorlardı.

MLN-T’nin Mujica, Huidobro ve Sendiç de dahil olmak üzere 9 tarihi lideri diktatörlüğün sonuna kadar „rehin“ tutulurlar. Gözaltı koşulları insanlık dışı ve aşağılayıcıdır. Özel olarak hazırlanan küçük hücrelerde 13 yıl boyunca tecrit ve işkence görüyorlardı. Fiziksel ve psikolojik sağlıkları yavaş yavaş kötüleşiyordu. Bunlardan biri, ağır ve uzun bir cezaevi sureci yasayan İsveç’te Alzheimer hastalığı konusunda artık tanınan bir uzman olan Henry Engler’di. Tabandan gelen aktivistlerin çoğu sürgündeydi. Bu yol, Pinochet diktatörlüğü tarafından şiddete maruz kalan Şilililerin yolundan geçiyordu. Bunlardan bin tanesi, Avrupa ve Rusya’ya ulaşmadan önce Cezayir, Çekoslovakya üzerinden ve hatta bazen Angola üzerinden bir dolambaçlı yoldan geçerek, Küba’ya ulaşıyordu. Uruguay diktatörlüğünün sürgünlerinin çoğu, sosyal demokrat partilerle temas kuracakları Fransa, Hollanda, Belçika ve İsveç’e yerleşirler.

13 yıl iktidarda kaldıktan sonra ordu, kışlaya dönmeye karar verdi. MLN-T kadınları tarafından yürütülen yarı gizli yeniden örgütlenme çabasının ardından, militanların sürgünden dönüşü ve hatta daha da fazlası, Mart 1985’te „eski kadroların“ özgürleşmesi eski hareket için yeni demokratik perspektifler açarak Tupamoros hareketini, Uruguayda yapılan seçimlerde iktidara taşıyordu.

Derleyen ve çeviren: Kenan Büyük