Che Guevara ve Neden Bolivya?

Coğrafya hakkında birkaç kelime; Bolivya, coğrafi konumu itibariyle kıta açısından düşünüldüğünde stratejik bir ülkedir. Brezilya, Peru, Şili, Arjantin ve Paraguay ile sınırları vardır ve bu nedenle Güney Amerika’nın kalbinde yer alır.

Yüzey alanı açısından kıtadaki beşinci ülkedir ve dışarıyla çok az iletişim aracı vardır. Bolivya’da sadece iki önemli yol iç iletişime izin verir ve ülkenin büyük bir kısmı düzensiz savaşa elverişli engebeli araziye sahiptir. Brezilyalı devrimci Luis Carlos Prestes, tam da Bolivya sınırında sona eren otuzlu yıllardaki ünlü köşe yazısıyla zaferle sonuçlanan yolculuğunun sonunda, Bolivya’nın bu stratejik öneme sahip olduğuna işaret eder.  Gerillaları Bolivya ile sınırlamaktan ziyade mevcut hareketlerle (Arjantin’de Salta ile) veya Avrupa’daki mevcut hareketlerle bağlantı kurmayı amaçlayan Che Guevara tam da bu sonuca vardı.

„Güçlü bir halk hareketi”.

1952’de Bolivya’da orduyu fiilen yenilgiye uğratan gerçek bir halk ayaklanması gerçekleşti. Mücadele sokaklarda gerçekleşir ve ülke hayatında önemli bir değişikliğin yaşandığı devrimci bir sürece götürür. Bu değişimi simgeleyen önlemler arasında, mükemmel bir madencilik ülkesi olan Bolivya’nın dünyanın önde gelen kalay üreticilerinden biri olduğu bir dönemde büyük madenlerin kamulaştırılması yer alıyor.  Tarım reformu – o zamanlar Latin Amerika’da temel bir önlem – ünlü „onu çalıştıranlar için toprak“ sloganı altında gerçekleştirildi, büyük ölçekli topraklar köylülerin yararına parçalandı. Alınan bir diğer önemli önlem ise genel oy hakkı, seçme ve seçilme hakkıdır. O zamana kadar sadece okuyup yazabilenler oy kullanma hakkına sahipti ve nüfusun% 50’sinden fazlası okuyamıyordu. Bu tedbirlerin sorgulanması çok hızlı başladı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen baskı. Bu nedenle mücadele, 1952 Devrimi’nin bu „başarılarının“ korunmasına odaklanıyordu. Buna ek olarak, ülkenin durumu zor ve büyük eşitsizliklere işaret ediyor, nüfusun büyük bir kısmı yoksulluk ve için için yanan bir hoşnutsuzluk içinde yaşıyor, bazen de çok şiddetli bir hal alan çatışmalar yaşanıyordu.

Silahlı mücadeleden yana bir Komünist Parti

1952 „Devrimi“ birçok komünisti, silahlar olmadan halk hareketinin her zaman ertesi gün sorgulanacak zaferlerle sınırlı kalacağına ikna etti. Ardından gelen olaylar bu inancı pekiştirdi. Bolivya Komünist Partisi’nin (PCB) Genel Sekreteri Mario Monje’nin Nisan 1964’te La Paz’da düzenlenen 2. Ulusal Kongrede okuduğu Siyasi Büro’nun merkezi raporunda „Küba Devrimi’nin zaferi ve sosyalist aileye girişi kıtanın durumunda nesnel bir değişim yarattı. Küba Devrimi sadece bir adanın devrimi değil, aynı zamanda bir kıtanın devrimidir. Sadece anti-emperyalist mücadeleleri yeni bir düzeye taşımakla kalmadı ve her geçen gün daha da güçlenen anti-feodal, devrim sorununu da gündeme getirdi. Küba Devrimi’nin zaferi, kıtada devrim için nesnel ve maddi koşulların olgunlaştığını gösteriyor ve bu, kendini kıtanın ekonomik ve sosyal yapılarının krizinde gösterir.Latin Amerika devriminde temel bir birlik vardır, izole bir devrimden bahsetmek mümkün değildir, öyle olmalıdır. Simon Bolivar haklı olarak şunu ileri sürdü: „Biz bir cumhuriyetler ulusuyuz“. Küba Devrimi’nin kanıtladığı kıta devriminin olgunluğu, kıtaya yayılır, yeni zaferler elde eder, çünkü Küba devrimi ihraç edemediği için ihraç ettiği, kimse ihraç edemediği için değil, çünkü devrimin her halkın iradesine bağlı olduğu; Küba örneğini ihraç ediyor ve hiçbir emperyalist ablukanın onu engelleyemeyeceği.diye anlatıyordu.

Bir sonraki ay, Mayıs ayında, Mario Monje Bolivya Komünist Partisi 7. Ulusal Konferansı’na sunduğu raporda:

„Bolivya savaşçısının ilk mermisi, Yankee emperyalizminden kurtulmanın ilk ulusal mermisidir.Venezüellalıgerillanınateşlediği ilk mermidir ayni zamanda. Güney Vietnam halkının Yankee paralı askerlerine karşı kazandığı zafer, Bolivya halkının Yankee emperyalizmine karşı kazandığı bir zaferdir. Dominik Cumhuriyeti’nin egemenliğini çiğneyen askerler bizim egemenliğimizi çiğniyorlar. Hepimizin yüz yüze olduğu aynı düşman, halklarımızın kaderlerinin efendisi olmalarına karşı çıkan düşmandır. Amerika patlayan bir volkan, bir devrim dalgası kıtayı sarsıyor. Devrimci koşulların olgunluğunun meyvesi olan Küba, sosyalizm yolunda önlenemez bir şekilde ilerliyor. Kıta devriminin ilerlemesinde bir dönüm noktası olan Küba Devrimi’nin zaferi, ileriye giden yolu aydınlatıyor ve kıta devrimci perspektiflerinde köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Zincirdeki bir sonraki zayıf halkanın hangisi olacağını şimdi anlamak mümkün değil. Bolivya veya başka herhangi bir ülke olabilir.” şeklinde durumu özetliyordu.

1964’te Bolivya sayısız darbesinden birini yaşadı.

General René Barrientos. İktidara geldiği andan itibaren 1952 Devrimi tarafından alınan tedbirler açıkça sorgulanmaya başlandı. Ancak her şeyden önce Barrientos, ülkelerinin siyasi yaşamıyla „ilgilenen“ ve danışmanlar tarafından eğitilen yeni nesil askerleri temsil ediyordu. Amerikalılar Orduyu modernize eden Bolivya’yı ABD’nin yörüngesine oturtuyordu. Bu darbe, özellikle madencilik sektöründe büyük bir popülariteye son veriyor, hatta La Paz’da çatışmalar oluyor. 4 Kasım’da, idari başkent, tam da darbe gününde, 65 Mayıs’ta, sendika liderleri kitlesel tutuklandı, çeşitli ülkelere sınır dışı edildiler: Arjantin, Paraguay, Şili ve bu nedenle yasadışı yollardan Bolivya’ya tekrar dönmek zorunda kaldılar. Bolivya Komünist Partisi’nin ulusal sekretaryası, Ağustos 1965’te bu baskı dalgasının ardından ülkedeki duruma ilişkin bir metin yayınladı.

„Biz Komünistler, yaklaşmakta olan mücadelenin geçmişte yaşananlara hiçbir şekilde benzemediğine ikna olduk: Bolivya halkı bu dönemde kendi deneyimlerine sahip oldu ve çok şey öğrendi. Nisan ayaklanması, MNR hükümetinin iki yılı boyunca ve askeri diktatörlüğe karşı mücadelede, ama aynı şekilde, halklarımızın düşmanları da kendi deneyimlerini yaşadılar, kendi sonuçlarını çıkardılar. Bolivya’nın tüm düşmanlarını bir kez ve sonsuza kadar yenmek için bugün her türlü mücadeleyi her zamankinden daha yüksek bir seviyeye taşımamız gerektiğini düşünüyoruz.“

Ekim ayında, Mayıs olayları tekrarlanır, bir madende yeni bir silahlı çatışma yaşanır. Bu nedenle Che’nin bir gerilla „yatağı“ değil, yayılmaya mahkum bir üs kurmayı seçtiği, potansiyel olarak devrimci bir ülkedir BOLİVYA.

Çeviren ve Derleyen: Kenan Büyük