EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİNDEN DERSİM’DE YAPILAN 1 MAYIS ANITI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2019 Mart yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu, Emek Ve Özgürlük Cephesi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Dersim Demokratik Halk Dayanışması çatısı altında “Söz- Yetki – Karar Dersim Halkı’na” şiarıyla ittifak oluşturup, seçimlere girdi. Dersim Halkının iradesiyle görevlendirilen mevcut belediye yönetimi, dost siyasi partilerin seçilmiş meclis üyeleri, kolektif bir kültür ve bilinç ile yerel yönetim sürecini omuzladı.

Bütçe yetersizliğinden dolayı kentimize dair yapmayı planladığımız birçok çalışmalarımız eksik kalıyor, farkındayız. Ama biliyoruz ki bazen maliyeti düşük, etkisi ve anlamı büyük dokunuşlar Dersim halkını ve bizleri umutlandırıp, mutlu ediyor.

Bu dokunuşlardan biri de Dersim Demokratik Halk Dayanışması bileşenlerinden olan biz Emek Ve Özgürlük Cephesi’nin 29 Nisan 2020 yılında sosyal medya hesaplarından duyurup, sözünü verdiği 1 Mayıs Anıtı’nın yapımıydı. Anıtın Dersim Belediyesi işçileri, yönetimi ve halkımızla birlikte yapımı gerçekleştirilen Demiroluk Meydan’ın da konumlandırılması ayrıca bir önem ve anlam arz etmektedir.

İşçi, emekçi ve sömürülen halklar için ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan tarafından çizimi gerçekleştirilen, 1976’da Taksim’deki ilk kitlesel 1 Mayıs kutlamasının simgeleşen  ve 1978’de Dünya Sendikalar Federasyonu’nun yarışmasında da birinci seçilen bu afişi bu coğrafyada ilk defa anıtlaştırmanın onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşamak istedik. Sözümüzü tutarak, bileşeni olduğumuz Dersim Demokratik Halk Dayanışması ile ortaklaştırarak Dersim Belediye Meclisine önergemiz sunduk. Tereddütsüz kabul edilen önergemiz iletişime geçtiğimiz heykeltıraş dostumuz Sefa Sarıçoban tarafından tabiri caizse ete kemiğe büründürülerek, kısa sürede yoğun bir emekle tamamlandı.


Emek ve Özgürlük Cephesi olarak başta ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan’a, yapımını üstlenen heykeltıraş Sefa Sarıçoban’a, yine yapım aşamasında yer alan belediyemiz bünyesinde çalışan çok değerli işçi dostlarımıza, Almanya’da yaşayan iş insanı Hasan Düzgün’e, Barış Yıldırım dostumuza, kısaca bu anıtın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yaşasın birlik, mücadele, dayanışma. Yaşasın 1 Mayıs!

Bu yıl 1 Mayıs’ı Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, işçi dostlarımız ve Dersim Demokratik Halk Dayanışmasının temsilcilerinin katılımıyla anıtımıza çelenk bırakıp, 1977 1 Mayıs’ın da katledilen emekçiler için bir dakikalık saygı duruşu ile karşıladık.

Pandemi koşullarında temsili katılımla gerçekleştirmek zorunda kaldığımız yürüyüş ve anmada Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun okuduğu basın metnimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Basına Ve Kamuoyuna

Özgürlük ve insanca yaşam mücadelesinin bayrağı 1 Mayıs’ı kapitalizmin yarattığı ağır felaket koşulları içinde karşıladık. Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci aslında bu felaketlerin en ağırlarından biri olsa da, ne ilki ne de sonuncusudur.

İklim krizi, corona virüs pandemisi, dünya ölçeğinde ekonomik ve toplumsal kriz… üst üste yığılan bu kriz ve felaketler daha şimdiden 21. Yüzyılın, kapitalizmin yarattığı bir felaket yüzyılı olacağını apaçık gösteriyor. Ezilen halklar ve sömürülen sınıflar kapitalist barbarlığa ya boyun eğecek ya da üstesinden gelerek,  sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz özgür bir dünya ve insanca yaşamı inşa edecek.

Dost- düşman herkes biliyor ki kapitalist barbarlığa karşı yegane umut 1 Mayıs bayrağını taşıyan işçiler, emekçiler, ezilen halklar ve devrimcilerdir. Bu bayrağı taşıyan bizler bugün bir kez daha ne istediğimizi, ne için mücadele ettiğimizi ifade ediyoruz;

Emeğin sömürülmediği, ekonomik kriz ve salgın hastalıkların faturasının halka çıkarılmadığı, kadınlara yönelik şiddet taciz ve tecavüzlerin cezasız kalmadığı- son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, sendikal hak ve özgürlüklere dokunulmadığı, düşünceyi ifade etmenin suç olmadığı, bütçenin savaşa değil eğitime ayrıldığı, hiç kimse için din-dil-ırk ayrımının yapılmadığı eşit haklara sahip olduğu, herkese aş herkese iş sağlandığı savaşsız, sömürüsüz bir düzende insanca yaşamak istiyoruz.

Tüm bu saydıklarımız bizlerin hakkı. Biz bu hakları elde edene kadar yılmadan, korkmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve biz biliyoruz ki işçilerin, emekçilerin, köylülerin ellerinde yükselecek o büyük dünya düşü… Bunun için birlik- mücadele- dayanışma diyoruz, yaşasın 1 Mayıs!

Dersim Belediyesi

Dersim Demokratik Halk Dayanışması: (Sosyalist Meclisler Federasyonu, Emek Ve Özgürlük Cephesi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi)

1 Mayıs 2021

Konuyla ilgili Resim galerisi.