1 MAYIS ÖZGÜRLÜK VE İNSANCA YAŞAM ÇAĞRISIDIR! – EÖC

1 MAYIS ÖZGÜRLÜK VE İNSANCA YAŞAM ÇAĞRISIDIR!

1 MAYIS’TA ÖZGÜRLÜK, İNSANCA YAŞAM, İŞ, AŞ, ADALET, DAYANIŞMA VE DEVRİM ŞİARLARIYLA SOKAKLARI, İŞ YERLERİNİ 1 MAYIS ALANINA DÖNÜŞTÜRELİM!

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü bir 1 Mayıs’ı dünyanın her yerinde kapitalistlerin ve onların devletlerinin, siyasetçilerinin, yöneticilerinin ağır gerici ve faşist saldırıları altında karşılıyoruz.

Kapitalizmin doğayı tahrip, yağma ve halk sağlığını hiçe sayma siyasetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan kovid-19 pandemisi tüm insanlığa, en başta da emekçi halklara tam bir kabus yaşatıyor. Milyonlarca emekçi gerekli önlemler kapitalist devletler tarafından alınmadığı için yaşamını yitirdi. Yüz milyonlarca emekçi işinden, aşından oldu. Sadece kovid pandemisinden ötürü değil, işsizlik, yoksulluk ve açlığın yarattığı ağır bunalımlar sonucu dünya çapında her gün binlerce emekçi intihar ediyor. Bu bunalım koşullarında kadınlara yönelik erkek şiddeti daha da artıyor. Çocuklar ve gençlerin yaşamları ve eğitimleri hiç bir dönem olmadığı kadar düşük seviyelerde. Komünistler yüz yıl önce “Ya Sosyalizm Ya Barbarlık” şiarını haykırdıklarda tam da bugün yaşadığımız koşulları da ifade ediyorlardı. Kapitalizm insanlığa iki büyük dünya savaşı ve daha pek çok savaşla adeta cehennemi yaşattı. Bu cehennemi koşullar bugün kovid-19 pandemisiyle yaşanıyor.

Kapitalizm cehenneminin Türkiye’deki zebaniler ise AKP-MHP faşizmi ve onlarn soyguncu, vurguncu, katliamcı temsilcileri. Son yıllarda derinleşen ekonomik ve toplumsal kriz, kovid-19 pandemisiyle birlikte tüm emekçiler için artık tam anlamıyla ölümcül bir yıkıma dönüşmüş durumda. Milyonlarca emekçi kelimenin gerçek anlamıyla açlıkla yüzyüze… Evine ekmek götürebilenler kendilerini şanslı sayıyor. Tayyip’in sarayında hazırlanan ülkeyi yağmalama planları ve uygulamaları ise tüm hızıyla sürüyor. Sadece bu değil, emekçi halk yoksulluk içinde kıvranırken Kürt halkına karşı milyar dolarlık silahlarla imha savaşları artarak devam ediyor. Halkın ekmeği kesilerek Kürt halkına karşı savaş büyütülüyor.

Kardeşler!

1 Mayıs, tüm kapitalistlere, sömürücülere, tüm faşistlere, tüm halk düşmanlarına dur deme günüdür! İşimiz, aşımız, eğitim hakkımız, konut hakkımız ve diğer tüm ekonomik ve sosyal haklarımız ayağa kalkma günüdür 1 Mayıs!..

1 Mayıs, diktatörlüğe, zalimlere, işkencecilere, demokratik haklarımızı gaspeden kapitalistlerin gerici faşist devletine ve onun günümüzdeki temsilcisi Tayyip’e, AKP-MHP faşizmine dur deme günüdür! Söz, basın, örgütlenme, gösteri ve yürüyüş gibi temel hak ve özgürlüklerimiz için, diktatörlüğe boyun eğmedikleri için hapishanelere atılan kardeşlerimiz için ayağa kalkma günüdür 1 Mayıs!..

1 Mayıs, diğer ülkeleri fethedilecek topraklar, diğer halkları aşağı ve sömürgeleştirilecek insanlar olarak gören faşist işgalci, sömürgeci, savaşçı politikalara ve bunun için tüm Ortadoğu’da, Karadeniz’de, Akdeniz’de ve Kafkaslarda savaşlara girişen AKP-MHP faşizmine dur deme günüdür. Başta Kürt halkı olmak üzere, tüm halklarla dayanışma ve mücadele birliği temelde kardeşleşme için mücadele günüdür 1 Mayıs!..

1 Mayıs, dünyanın yarısı, hepimizin varoluşunun kaynağı kadınlara karşı, hala daha onları şiddet yoluyla ve en uç biçimiyle öldürerek ezme, 2. sınıf insan yerine koyma, şeytanlaştırma politikaları uygulayan AKP-MHP faşizmine dur deme günü günüdür!.. Kadınlar, erkekler ve farklı cinsel yönelimlere sahip insanlar olarak kadınların ve ezilen cinsel yönelimlerin mücadelesine omuz verme, bu mücadeleyi tüm gücümüzle sahiplenme günüdür 1 Mayıs!..

1 Mayıs, toprağı, suyu, ormanı, doğadaki canlıları sadece alınıp satılacak mal olarak gören ve tüm doğayı ağır biçimde tahrip eden AKP-MHP faşizminin doğa düşmanı politikalarına dur deme günüdür!.. Doğamıza sahip çıkan, canlı ve cansız doğadaki tüm varlıklarla uyumu esas alan bir dünya için mücadeleyi büyütme günüdür 1 Mayıs!..

1 Mayıs, kapitalizmden kurtuluşun yegane yolu olan özgürlük ve komün ufkunu, hedefini her yerde ve her biçimde en güçlü tarzda yayma ve haykırma günüdür!

1 Mayıs, sadece bir gün değil, işçilerin, emekçilerin, ezilen insanların ve halkların tarih boyunca yarattıkları en önemli direniş sembollerinden, mevzilerinden biridir. Bu mevzi büyük mücadelelerle, işçilerin ve emekçileri oluk oluk kanı dökülerek dişle, tırnakla, kanla, savaşarak kazanılmıştır. 1 Mayıs, özgürlük ve insanca yaşam mücadelesinin mevzisidir. 1 Mayısta tüm dünya işçileri ve emekçileriyle birlikte, Türkiye’de ve Kürdistan’da içinde yaşadığımız kapitalist cehenneme karşı, özgürlük ve komünün hedefiyle devrimci kurtuluşçu mücadeleyi büyütelim!

ÖZGÜRLÜK VE İNSANCA YAŞAM İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARA!

FAŞİZM YENİLECEK HALK KAZANCAK!

TEK YOL DEVRİM!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

1 Mayıs 2021

EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ