DEMOKRATİK KAMUOYUNA – EÖC

DEMOKRATİK KAMUOYUNA

AKP faşizminin tüm demokratik, ekonomik, sosyal hakları gasp etmeye dönük saldırıları olanca hızıyla sürüyor.

Bu saldırıların en sivri uçlardan birini hapishanelerdeki devrimci tutsaklar oluşturuyor. Hapishanelerdeki devrimci tutsaklara yönelik baskılar tüm hızıyla sürürken, AKP faşizmi esas olarak hapishanelerdeki faşist çeteleri serbest bırakmak için yeni bir infaz yasası çıkarıyor. Bu infaz yasasından devrimci tutsakların yararlanması ise engelleniyor. Böylece AKP faşizminin milis gücü olarak rol oynayacak binlerce çete serbest bırakılırken, devrimci tutsaklara yönelik baskı ve terör için daha elverişli bir ortam yaratılıyor.

Öte yandan, Grup Yorum’un tutsak üyelerinin; Grup Yorum üyelerinin çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezine yönelik polis baskınlarının son bulması,

Grup Yorum üyelerinin arananlar listesinden çıkarılması,

Grup Yorum’a dönük konser yasaklarının kaldırılması,

Grup Yorum’un tutuklu üyelerinin serbest bırakılması,

Grup Yorum üyeleri hakkında açılan davaların düşürülmesi,

talepleriyle başlattıkları ölüm orucu direnişi 290’lı günlere ulaşmıştır ve Grup Yorum üyesi Helin Bölek direnişin 288. gününde şehit düşmüştür. Ayrıca avukatlar Ebru Timtik (90 günden fazla), Aytaç Ünsal, Oya Aslan, ve Barkın Timtik (60 günden fazla) adli yargılanma talebiyle açlık grevini sürdürüyorlar. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal 5 Nisan tarihinde açlık grevlerini ölüm orucuna dönüştürmeye karar verdiler.

Emek ve Özgürlük Cephesi olarak, ölüm orucu eyleminin tümüyle istisnai ve başkaca direniş biçimlerinin koşullarının bulunmadığı durumlarda uygulanması gereken bir eylem biçimi olduğunu düşünüyoruz. Bu eylem biçiminin normal, temel, olağan, her hangi bir eylem biçimi gibi, her türlü hak arama mücadelesinde kullanılmasını doğru bulmuyoruz.

Eylemin biçimine katılmıyor olsak da, bu haklı ve meşru talepleri sahipleniyoruz. Bu bilinçle, tüm demokratik kamuoyunu, Grup Yorum’un ve avukatların taleplerini, esas olarak kendilerine yönelik hak gasplarını karşı olsa da, genel demokratik hak arayışlarının bir parçası olması nedeniyle sahiplenmeye çağırıyoruz. Bunun yanı sıra, hapishanelere dönük infaz düzenlemelerinin tüm devrimci tutsakları da kapsaması için tüm demokratik kamuoyunu mücadeleye çağırıyoruz.

Yeni ölümlerin, işten atılmaların, hak gasplarının, temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesinin önüne geçmenin yolu halklarımızın, emekçilerin, işçilerin tüm demokratik talepleri sahiplenmekten geçer. AKP faşizminin saldırılarını püskürtmenin, özgürlük ve insanca yaşam umutlarını büyütmenin yolu budur.

ÖZGÜRLÜK VE İNSANCA YAŞAM İÇİN MÜCADELE SAFLARINA!

6 Nisan 2020

EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ