AKP-MHP faşizmi Suçlarını Hava Saldırıları ve İşgal Hazırlıklarıyla Örtemez!

AKPMHP faşizmi gece saatlerinde Rojava, Kuzey ve Doğu Suriye ve Irak Kürdistan Federe
Bölgesine yönelik b
üyük bir hava saldırısı başlattı.
Sald
ırı da şu an’a değin çoğunluğu sivil 30 aşkın insan yaşamını yitirdi.

Sald
ırının gerekçesi olarak ise İstanbul İstiklal caddesinde AKPMHP faşizminin çeteleri tarafından gerçekleştirilen ve Kürt ulusal demokratik hareketinin üzerine yıkılmaya çalışılan bombalı katliam gösterildi.
İ
stiklal caddesinde gerçekleştirilen katliamın AKPMHP faşizminin seçim sürecini „beka“, „terör“ vb. söylemlerle manipüle etme operasyonlarının bir parçası olduğu her geçen gün ortaya çıkıyor. Hazırladıkları senaryonun bütün unsurları ellerinde patlamıştır. Bu katliamı kendi politikaları için kullanan tek güç de faşist rejimdir.
Suçlular bu gerçe
ğin ortaya çıkmaya başlamasının telaşıyla savaş politikalarını hızla büyütmeye çalışıyorlar. Gerçekleştirilen hava saldırılarıyla yapılan katliamlar, faşist AKP rejiminin katliamlarla yoluna devam devam edeceğini bir kez daha gösteriyor. Saldırıların bununla sınırlı kalmayacağı, Rojava ve Kuzey Doğu Suriye’ye yönelik işgal saldırılarıyla büyütüleceği faşist diktatör Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilan ediliyor. Bu yoldan ırkçılığı, şovenizmi büyüterek yaklaşan seçim sürecini manipüle etme çabası içindeler. Savaş ve işgal çığırtkanlığı yapan AKPMHP’li faşist yöneticilerin tek biri dahi çocuklarını askere göndermezken emekçi halkın çocuklarını savaş ateşinin içine rahatça atabiliyorlar. İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin özgürlük ve insanca yaşam istemlerini savaş uğultuları içinde boğmaya çalışıyorlar.

Ba
şaramayacaklar! Türk ve Kürt halkları, coğrafyamızın tüm ezilenleri özgürlük ve insanca yaşam için ortak mücadelelerini büyüterek yanıt vermelidir. Hava saldırılarını ve işgal operasyonlarını durdurmak ancak halkların bu saldırganlığa karşı ortak direnişleriyle mümkündür. Faşist rejimin ırkçı, şovenist manipülasyonlarını birlikte boşa çıkaralım. Ortadoğu halklarının emperyalizmin ve faşist oligarşik diktatörlüklerin vahşi boyunduruğundan kurtuluşu ancak özgürlük ve insanca yaşam için ortak mücadeleyi büyütmeleriyle mümkündür.

Deniz Gezmi
ş yoldaşın sehpasında haykırdığı gibi;

„Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Bağımsızlık Mücadelesi!“
Ya
şasın Halkların Mücadele Birliği ve Kardeşliği!
Katliamlar
ın Hesabını Halk Soracak!
İşgal Saldırılarına Halkların Mücadele Birliğiyle Karşı Duralım!


Fa
şizm Yenilecek Halk Kazanacak!
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHES
İ