Yüksel Geniş İle İlgili Açıklamamızdır – THKP-C / MLSPB

YÜKSEL GENİŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR

Yüksel Geniş, 16 Kasım 1994 tarihinde, Hareketimizin Avrupa ilişkileri içinde yaşanan sorunlar sonucu, İsviçre’de yaşamını yitirmiştir.

Yüksel Geniş, öldürüldüğü tarihte Hareketimizin ilişki ağı içindeydi.

Hareketin merkezinin haberi, dolayısıyla onayı olmayan bu vahim ve kabul edilemez olay nedeniyle, Avrupa ilişkileri askıya alındı ve geniş bir soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda, bu olayda sorumluluğu tespit edilenler cezalandırıldı.

Soruşturma sonuçları ve cezalandırmalar, o yıllarda örgüt içine ve devrimci, demokrat kamuoyuna açıklanmıştı.

Özenle kaçındığımız, şiddetle karşı olduğumuz bir anlayışın, tutumun parçası, savunucusu  olmadık, olmayacağız.

Aradan geçen zamanda, bu tartışmanın zaman zaman gündeme gelmesinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Tarihimiz boyunca, devrimci adalet ve sosyalizm felsefesinin temel değerlerini ısrarla savunduk, yaşadığımız coğrafyadaki yanlış anlayışlarla mücadele ettik. Buna rağmen böyle bir olayın yaşanmış olması bizi her açıdan yaralamıştır.

Hareketin Avrupa alanında yaşanan sorunlara devrimci adalet ve sosyalizm perspektifinden tamamen uzak bir tutumla, Hareketin verdiği yetkileri kötüye kullanarak, çete vari anlayışla davrananların işledikleri bu suç, Hareketimizin tarihine bir kara leke olarak düşmüştür.

Devrimci bir örgütün iç ilişkilerinde, diğer devrimci hareketlerle ve halkla ilişkilerinde karşılaşılan problemlerin çözümü için şiddete başvurmanın, hareketin otoritesini ve ağırlığını arttıracağını savunan anlayışları doğru bulmuyoruz, mahkum ediyoruz.

Devrimci değerlerle bağdaşmayan bu anlayış ve pratiklerin kurbanı olan devrimcilerin kaybının yaşattığı acılara, dökülen gözyaşlarına ve çekilen çilelere karşı sorumluluğumuzu unutmamalıyız.

İnsanlığın kurtuluş umudu olan devrim mücadelesini omuzlayıp sürdürecek nesillerin de, benzer acıları ve utançları yaşamaması için, bu gibi yanlış anlayış ve tutumların yol açtığı acılardan aldığımız dersleri aktarmayı borç biliyoruz.

Toplumsal adalet, eştilik ve özgürlükler uğruna sürdürülen mücadelenin soyluluğuna, güzelliğine yakışan yoldaşlık ilişkilerinin, kolektif yaşamın kurulması ve yürütülmesi için adalet ilkesinin temel yapı taşlarından birisini oluşturduğu bir politik-örgütsel kültür yaratmanın önemini ve vazgeçilmez olduğunu vurguluyoruz.

Yüksel Geniş’in öldürülmesini bu persepektiften yola çıkarak Hareketimiz asla kabul etmemiştir ve mahkum etmiştir.

Yüksel Geniş, bu nedenlerden ötürü Hareketimizin şehitleri arasındadır.

Anısı, diğer şehitlerimizle birlikte yaşatılacaktır.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ /

MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ

THKP-C / MLSPB