DEVRİMCİ DEMOKRATİK KAMUOYUNA ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Devrim ve sosyalizm kavgamızı 50 yıldır sürdürmekteyiz. Bu savaşımızda, düşmanın doğrudan ve dolaylı saldırılarını da, dostlarımızın çeşitli eleştirilerini, eleştiri sınırlarını aşan yaklaşımlarını da yaşadık.

Son yıllarda, ülkemizdeki sol, sosyalist, demokrat, parti, grup ve yapılara yönelik bir saldırı biçimi yaygın olarak uygulanmaktadır.

Ortak değerlere saldırı, sol görünümlü ajanlaştırılmış bireylerin kullanılması, spekülasyonlar üretilmesi, bunun aracı olarak da özellikle sosyal medyanın kullanılması, egemen güçlerin çok rastlanan taktiği haline geldi.

Bizimle ilgili olarak da, toplumsal ve insani değerlere ters düşen ve şiddetle mücadele ettiğimiz konularda çirkin bir kampanya gündemdedir. Yalan, manipülatif, ahlaksız paylaşımlar, karalamalar yapıldı, yapılıyor.

Lenin Zeki, Ömer Çimeken, Atilla Ermutlu gibi önemli değerlerimizin isimlerini kullanarak ortama sızdılar ve itibar suikastları yaptılar. Sol görünümlü, ajanlaştırılmış, egemen güçlerin ve istihbaratçıların oyuncağı olmuş birçok maşanın saldırısına, spekülasyonlarına maruz kaldık. Yoldaşlarımız  açıkça hedef seçildi.

Ne yazık ki bu duruma, prim verenler de oldu.

Şimdi de “Nuri Setyan” ismiyle sahte hesap kullanan bir iftiracı ortaya sürülmüştür.

Geçmişte dost bir ailemizin fertlerinden biri olmasından dolayı çevremizde bulunmuş psikopat, ajanlaştırılmış bir insandır. Ailesi ve akrabaları ile başlattığı çatışmasını devrimci saflara taşımaya çalışmaktadır. Bu insana, sözde ifşaalarda bulunma adı altında yalan, yanlış ve onlarca insanı hedefleyen senaryolarla, iğrenç spekülasyonlarla kara propaganda yaptırılıyor. Onlarca insan için sahte ihbarlarda bulunuluyor.

Aile yakınlarına ve yaşadığı bölgedeki insanlara sorulduğunda da bu şahsın sahtekar, kişiliksiz, dışlanmış biri olduğu rahatlıkla öğrenilebilir.

Devletin ajanlaştırdığı elemanlar üzerinden devrimci mücadeleyi önleme faaliyetlerinin yeni biçimler kazandığı görülmelidir. Bu durum bir kez daha gösteriyor ki, bu tür saldırılar karşısında devrimcilerin birliği ve kapsamlı bir mücadele her zamankinden daha acil ve yakıcı bir önem kazanmıştır.

Bunların tamamı, dönemin siyasal, sosyal ve psikolojik özelliklerine göre, devrimcilere karşı kullanılan ajanlaştırılmış unsurlardır. Bu unsurlara karşı devrimci saflarda gereken tepkiler gösterilmeli, dikkatli olunmalı, fırsat verilmemelidir. Benzer yeni olayların önü kesilmelidir.

Bu noktada, devrimci ve demokratik kamuoyunu bu saldırılar karşısında duyarlılığa çağırıyoruz.

SOSYALİST BARİKAT

EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ