Ukrayna: Emperyalist Paylaşım Savaşlarına Hayır! – EÖC-Sosyalist Barikat

UKRAYNA: EMPERYALİST PAYLAŞIM SAVAŞLARINA HAYIR!

Ukrayna üzerinde yoğunlaşan ve ABD emperyalizminin öncülüğündeki Batılı emperyalist güçler ile Rusya arasında gelişen emperyalist paylaşım mücadelesi, sonunda Ukrayna’nın Rusya tarafından işgaline dönük savaşa dönüştü.

Savaşın nedeni olan olarak ileri sürülen gerekçeler gerçeği örtülemeye hizmet eden yalanlardır. Hiçbir emperyalistin ne Ukrayna’nın özgürlüğü ve bağımsızlığı, ne de Ukrayna’nın ezilen halklarının kurtuluşu gibi bir derdi yoktur ve olmaz. Emperyalist-kapitalist dünyanın tüm aktörleri için her konuda, her alanda temel sorun yeni sömürü alanlarının ele geçirilmesidir. Yeni coğrafyaların sömürgeleştirilmesi ya da yeni-sömürgeleştirilmesidir. Ukrayna’da yaşanan savaşta da, her iki emperyalist cephenin, hem Batılı emperyalistlerin, hem Rusya’nın temel derdi Ukrayna’nın kendileri tarafından yeni-sömürgeleştirilmesi, kendi egemenlik alanlarının bir parçası haline getirilmesidir.

Ukrayna savaşı emperyalist-kapitalist dünya sisteminin hegemon gücü ABD emperyalizminin bu konumunda temel ve tarihsel bir kırılma noktasıdır. ABD emperyalizminin ekonomik olarak zayıf Rus emperyalizminin geriletme, Avrupa’daki gücünü askeri, politik, ekonomik gücünü tahkim etme politikaları Ukrayna’da sınırlarına varmıştır. Rus emperyalizmi, ABD hegemonyası karşısında bu çapta ilk kez açıkça kendi silahlı gücünü konuşturmaktadır. Diğer taraftan ise ABD emperyalizmi bu savaş yoluyla, yeni fırsatlarda elde etmiştir; AB emperyalizmini arkasında saflaştırma, NATO’ya meşruiyet sağlama, Rus emperyalizmini dünyadan tecrit etme…

Emperyalist-kapitalist dünyanın topyekün olarak çok yönlü (ekonomik, siyasal, askeri, sosyal, ekolojik, kültürel vd.), büyük ve genelleşmiş bir kriz süreci yaşadığı günümüz koşullarında, paylaşım mücadelelerinin savaşlar ve işgaller yoluyla yürütülmesinin kapısı artık sonuna kadar aralanmıştır. İnsanlık olası büyük emperyalist paylaşım savaşlarının burgacına yeniden girmektedir. Bunun ne denli büyük felaketler anlamına geldiğini I. ve II. emperyalist paylaşım savaşlarından biliyoruz. Kaldı ki, nükleer silahların yıkıcılık boyutları ve yaygınlığı düşünüldüğünde ve nükleer savaş kartının apaçık ortaya sürüldüğü bugünkü koşullarda yaşanacak insanlık yıkımının boyutları hayal dahi edilemez boyutlarda olacaktır.

Ukrayna savaşına ilişkin her iki emperyalist kesimin yaydığı dezenfermasyon söylemlerinin tuzağına düşmeden, kesin bir kararlılıkla emperyalist paylaşım savaşlarına hayır demek devrimci sosyalistlerin ve tüm demokratik güçlerin asli görevidir. Sadece hayır demek de yetmez, aktif biçimde emperyalist savaşlara karşı mücadeleler örgütlemek zorunluluktur. Bugün Rusya’da gelişen savaş karşıtı mücadeleler bu açıdan umut vericidir. Her yerde savaşın emperyalist bir paylaşım savaşı olduğu vurgusuyla birlikte savaş karşıtı mücadelelerin örgütlenmek devrimci sosyalistlerin ve tüm demokratik güçlerin görevidir.

Ukrayna’da işgale son verilmesi, Donbas ve Lugansk’daki ve Ukrayna’nın diğer bölgelerindeki Rus ulusal topluluğunun tüm ulusal demokratik haklarının eksiksiz biçimde tanınması, Ukrayna’nın emperyalist savaş örgütü NATO ya da AB’ye veya Rusya’nın belirlediği herhangi bir savaş paktına dahil edilme oyunlarına son verilmesi, bu alçakça emperyalist savaş ve oyunlar karşısında tüm halkların ortak talebi haline getirilmelidir.

Devrimci güçler, hiç bir emperyalist güce ne tarihsel nedenlerden, ne de güncel meseleler üzerinden en ufak bir sempati besleyemez, onların saldırgan politikalarını desteleyemez. Emperyalist savaşlar ve emperyalistlerin zayıf ülkelere dönük işgal savaşları ancak ve ancak devrimci imkanların büyümesi, büyütülmesi perspektifiyle ele alınabilir. Böylesi kriz anları aynı zamanda devrimci mücadelenin büyütülmesi için yeni ve büyük imkanların oluştuğu anlardır. Emperyalist savaşlara ve işgale karşı, gerek savaşların yaşandığı ülkelerde, gerekse dünya çapında, devrimci sosyalizmin tarihsel olarak temel şiarları olan „Emperyalist Savaşlara Son, Halklara Barış“ ve „Emperyalist Savaşlara Karşı, Devrimci İç Savaş“ sloganlarını yükseltmek ve pratikleştirmek için ayağa kalkmalıyız. Halkların özgürlük ve bağımsızlık mücadeleleri emperyalist arası paylaşım savaşlarıyla değil, halkların birleşik mücadelesiyle başarıya ulaşbilir. Halkların ortak iradesini, çözümlerini ve mücadele birliğini ortaya çıkaracak faaliyetleri örgütlemek, emperyalist savaşlara karşı durmak günün görevidir.

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE MÜCADELE BİRLİĞİ!

EMPERYALİST SAVAŞLARA HAYIR!

EMPERYALİST SAVAŞLARA, DEVRİMCİ İÇ SAVAŞLA KARŞILIK VERELİM!

 

26 Şubat 2022

EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ

SOSYALİST BARİKAT