DİRENEN IRAK HALKI VE SOSYALİSTLERİNE BİN SELAM! – EÖC

Irak’lı işçi, emekçi, kadın ve gençlerin özgürlük ve insanca yaşam talepleriyle sürdürdüğü isyan ve direniş iki ayı aşkın süredir sürüyor. Tümüyle haklı ve meşru olan bu talepler anti-kapitalist ve anti-faşist niteliktedir. Ve gerici Irak devleti barbarca polis, asker ve kontrgerilla taktikleriyle saldırıyor. Şu an’a değin 500’ün üzerinde direnişçi şehit düştü. Bunlardan 22’si Irak Komünist Partisi üyesiydi. Diğer devrimci ve sol hareketlerden de şehitler olduğu bildiriliyor.

Irak halkının isyanı Gezi’den, 6-8 Ekim isyanına, İran halklarının isyanından, Şili, Bolivya, Ekvador, Sudan, Kolombiya isyanlarına değin, dünya halklarının isyanlarıyla kardeştir. Halkların isyanları tüm dünya halklarının birleşik mücadelesinin temellerini örüyor…

Irak halkı kazanacak, dünya halkları kazanacak! Özgürlüğün ve komünal yaşamın dünyasını mutlaka kuracağız.

En başta şehitler olmak üzere, direnen Irak halkı, komünistleri, devrimcileri onurumuzdur!

YAŞASIN HALKLARIN İSYAN VE DİRENİŞLERİ!

DEVRİM VE DİRENİŞ ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!

9 Aralık 2019

EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ