Küresel ısınma: Yoksul ekonomiler ortalamanın üstünde daralacak

İngiliz ekonomi araştırmacılarına göre, giderek daha hissedilir bir biçimde tehlike oluşturmaya başlayan küresel ısınma, başta yoksul ülkelerde olmak üzere dünya ekonomisine olumsuz etkide bulunacak.

19’uncu yüzyıla oranla 1,1 derece civarında olan küresel ısınmanın önümüzdeki on yıllarda durdurulamaması halinde dünyanın birçok doğal afetle karşı karşıya kalacağı biliniyor. Bunun yanı sıra küresel ısınmanın dünya ekonomisi üzerine olumsuz etkilerinin de olacağı varsayılıyor.

2050’YE KADAR YÜZDE 3’LÜK DARALMA

İngiltere’de dünya ekonomisi üzerine analizleriyle bilinen Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan çalışmaya göre, 2050 yılına kadar küresel ekonomi yüzde 3’lük bir daralma yaşayacak. EIU araştırmasında, ekonomik daralmanın en çok yoksul ülkeleri vuracağına dikkat çekiliyor.

Araştırmaya göre, küresel ısınmanın ekonomilere etkilerine karşı acilen önlem alınmaması halinde önümüzdeki on yıllarda nüfusları ciddi biçimde artacağı da bilinen ülkelerin ekonomileri yüzde 3’lük ortalamanın da üstünde daralacak. Üstelik bu araştırma, sadece dünyanın en büyük 82 ekonomisine dair yapılan analizleri içeriyor.

Buna göre kuraklıklar, seller ve küresel ısınma artışına bağlı olarak gelişen iklim olaylarının yaratacağı tahribatlar, dünya ülkelerinin ekonomilerine önemli maliyetler getirecek. Araştırmada, dünyadaki birçok ülkenin küresel ısınmanın etkilerine hazırlıklı olmadığına işaret edildi.

7 TRİLYON EUROLUK KAYIP

Söz konusu araştırmaya göre, 2050 yılına gelindiğinde dünya ekonomisi bugünkü şartlarda gelebileceği noktadan yüzde 3 daha az bir gelişme kaydedecek. 2050’ye gelindiğinde yıllık daralma 7 trilyon Euro gibi bir miktara ulaşacak.

AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİNDE DARALMA YÜZDE 5’İN ÜZERİNDE

EIU’nun araştırmasında dikkat çekilen bir diğer nokta ise, küresel ısınmanın yol açacağı iklimsel değişikliklerin ekonomilere maliyetinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde aynı düzeyde olmayacağı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) veya Avrupa ülkelerinin gelişmiş ekonomilerinin ortalamanın altında bir düzeyde ekonomik kayıp yaşayacağı tahmin edilirken, Rusya ekonomisi yüzde 5 gibi bir milli gelir kaybına uğrayacak.

Ancak Afrika ve Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinde bu kayıp, ortalamanın çok çok üzerinde olacak. Afrika genelinde bu oran yüzde 4,7 olarak tahmin edilirken, Angola örneğinde yüzde 6,1; Nijerya ve Mısır’da ise yine benzeri oranlarda bir düşüş kaydedilecek.

2050’ye gelindiğinde iklim kaynaklı ekonomik kaybın Asya ülkesi Bangladeş’te yüzde 5,4; Güney Amerika ülkesi Venezuela’da yüzde 5,1 olacağı da öngörüler arasında.

ALTYAPI YETERSİZLİKLERİ ETKİLİ OLACAK

İngiliz şirketin uzmanlarının üzerinde durduğu bir diğer nokta da küresel ısınmanın ekonomilere etkisinin ülkeden ülkeye değişmesinin nedeni. Uzmanlar, gelişmekte olan ülkelerdeki ciddi altyapı eksikliklerine işaret ederken, bunun ekonomilerdeki daralmayı açıklayan etkenlerin başında geldiğinin altını çiziyor.

GERÇEK SORUMLU ÜLKELER DAHA AZ ETKİLENİYOR

Araştırmada ayrıca küresel ısınmanın esas sorumlusu ülkelerin, ortaya çıkan olumsuz etkilerden daha az etkilendikleri gerçeğine dikkat çekildi. Uzmanlar, iklimsel değişikliklerin ekonomilere vereceği zararın azaltılması için küresel ısınmaya yol açan sera etkili gazların salınımının acilen düşürülmesi önlemlerin alınması gerektiğinin de önemine vurgu yapıyorlar.

Kaynak: ANF