YENİDEN VE YİNE BARİKAT’LA MERHABA

YENİDEN VE YİNE BARİKAT’LA MERHABA

Yılların ardından Barikat yine sizlerle…
Barikat yaklaşık 29 yıldır Devrimci Sosyalizmin ideolojik-teorik ve politik alanda sesi oluyor/olmaya çalışıyor.
Barikat hep inişli çıkışlı bir seyre sahip oldu. Hareketin gelişim seyri hep doğrudan Barikat’ta yansısını buldu.

Devrimci sosyalizm, öncü devrimci faaliyetlerin organik bileşkesidir. Barikat yayın macerası, Hareket öncü faaliyet düzeyine yaklaştığı dönemlerde güçlenirken, bu düzeyden uzaklaştığı dönemlerde ise zayıfladı. Son 10 yılı aşkın bir süredir yaşadığımız ağır tasfiyecilik süreci de, doğal olarak en ağır sonuçlarını Barikat bağlamında da ortaya koydu.
Yaşadığımız tasfiyecilik süreci, Hareketin bilerek ve isteyerek tasfiyesi sürecidir. Tasfiyeciler düzen içi yaşamlarını tehdit edebilecek, düzenle çatışma alanı olabilecek tüm faaliyetleri tasfiye ederken, elbette Barikat’ı da tasfiyeye yöneldiler. Onlara kendi küçük dünyalarındaki şefliklerini, “önemli insanlar” olma lüksünü yaşatacak kadar ilişki ve ortam yeterli.
Fakat en azından Hareketin önemli bir tarihsel değerine dönüşmüş olan Barikat özgülünde tümüyle başarılı olamadılar. Yaşanan uzun aranın ardından Barikat yeniden yayın hayatına başlıyor. Tasfiyeciliğin yarattığı yıkımı aşma sürecinin bir parçası olarak, Devrimci Sosyalizmin sesi olarak yeniden mücadele içindeki yerini alıyor.
Hiç kuşkusuz, Barikat kendini tekrar eden bir çizgiden uzak duracak. Bugün bir bütün olarak çökmüş olan örgütlü solun tüm kesimleri içinde sürmekte olan devrimci bir çıkış, bir Devrim Hareketi yaratma arayış ve çabasının parçası olmayı hedefleyecek. Böylesi çabalar geliştiren herkesle kolektif bir yürüyüş geliştirmeyi hedefleyecek.
Barikat şu anda internet yayını olarak çıkacak. Fakat dileyen okurun onun kağıt baskısını yaparak okuması ve dağıtması için kağıt baskısı için dosyası da yer alacak. Öte yandan, internet sitesi de artık aktif biçimde yayın yapacak. Barikat, hem dergi, hem de internet sitesi olarak, öncelikle tüm Devrimci Kurtuluşçuların, tüm Barikatçıların katkılarıyla varolacak, gelişecek. Bu bağlamda, tüm Barikatçıların, tüm devrimci sosyalistlerin ve okurların yazı, haber ve yorumlarıyla katkı da bulunması hayati önemdedir. Fakat sadece bu değil. Devrim ve sosyalizm mücadelesinin ülkemiz ve dünyada ölçeğinde ayağa kaldırılması mücadelesinde yer alan, şu veya bu düzeyde devrimci yenilenme perspektifinden hareket eden ve/veya bu doğrultuya az yada çok hizmet eden herkesin katkılarına da açık olacak Barikat…

Yeniden ayağa kalkma zamanıdır. Barikat’ı/ları yeniden kurma zamanıdır.

Barikat Yayın Kolektifi