Emperyalizme, Oligarşiye, Faşizme karşı Sosyalist Barikat!